Tumlinge Gymnastik 1-3 år

Antal tilmeldte: 41/41 Venteliste: 4 Årgang: 2019-2021 Pris: 750,00 DKK
24/08/2022 - 31/03/2023 DGI Huset Aabybro - Gymnastiksalen Onsdag 16:30-17:30 Instruktør: Stine Nygaard Helle Kronborg
Beskrivelse

Holdet er målrettet barnet og sammen skal vi lege, synge, løbe, fjolle, lege med/på redskaber.
Igennem leg, nysgerrighed og nye udfordringer styrkes barnets motorik og kropsbevidsthed.

Træningen vil være bygget ens op hver gang med en goddag-sang, en kort opvarmning,
lidt sang/sang-lege, leg på redskabsbane og der afsluttes med farvel-sang.
Hvert barn har én voksen med. Alternativ til mor eller far, så kan det også være en
bedsteforælder, tante eller onkel. Aktiviteterne er målrettet børnene, men den voksne
deltager i træningen og hjælper sit barn under vejledning fra instruktøren.

Ved tilmelding tilmeldes 1 barn inkl. voksen. Derudover er det muligt at tilmelde 1 ekstra barn til 250 kr.

Gymnastikken for aldersgruppen 1-3 år har fokus på:

Aktiviteter vil ofte blive gentaget, og den voksne kan måske synes, at det bliver ensformigt,
men børnene elsker genkendelsen og fordybelsen.

Motorisk udvikling Sanser Social udvikling
Vi træner grovmotorik (eks. kravle, gå, løbe, hoppe, hinke og klatre) samt finmotorik (eks. kaste, gribe, sparke) Dette gør vi ved hjælp af forskellige
håndredskaber, redskabsbaner og diverse lege.
Vi arbejder også med at fremme børnenes kropsbevidsthed, og derfor vil vi gennem træningen også have fokus på, at barnet træner de forskellige sanser. Vi styrker barnet ved hjælp af ros og positive oplevelser. Barnet lærer
at være en del af en gruppe/et hold ved at give dem nogle gode oplevelser sammen.

Pris: 750,00 DKK


Jeg har ingen profil - Opret og tilmeld Jeg har en profil – Login og tilmeld
Instruktører

Stine Nygaard

pilimail@mac.com

Helle Kronborg

h.kronborg@live.dk